Özel Spring Banner nasıl yapılır ? Spring yazısı değişitirilebilir mi ? Silinebilir mi ?

 ____ ____ ____ _ _   _____  ____ ____ ____ _____ 
/ ___\/ __\/ __\/ \/ \ /|/ __/ / __\/ _ \/ _ \/__ __\
|  \| \/|| \/|| || |\ ||| | _ | | //| / \|| / \| / \ 
\___ || __/|  /| || | \||| |_// | |_\\| \_/|| \_/| | | 
\____/\_/  \_/\_\\_/\_/ \|\____\ \____/\____/\____/ \_/ 

 

Hepimizin bildiği üzere bir Spring Boot projesi ayağa kalkarken konsolda böyle artistik bir şekilde Spring yazar aslında çoğumuz bundan içten içe hoşlanırız. Fakat daha da çok hoşlanacağımız bişey varki orada biz ne istersek onun yazılabilir olduğudur 🙂

Bu konumda farelerimiz hemen

https://devops.datenkollektiv.de/banner.txt/index.html  

sitesine çeviriyoruz zira karar verin ne yazacağınıza hangi stil ile yazacağınıza. Bu aşamnın akabinde sizlerden kopyaladığınız dosyayı resources altında banner.txt şeklinde kaydetmenizi isteyeyceğim.

Ve Run !.

Bu noktadan sonra Spring yerine istediğiniz ve kopyalayıp yapıştırdığınız yazı olacak.

                                
,------. ,--.  ,--.                ,--. ,--. 
| .--. ' `--' ,-| | ,--. ,--. ,--,--. ,--,--,  | | | | 
| '--'.' ,--. ' .-. | \ `' / ' ,-. | |   \  | | | | 
| |\ \ | | \ `-' |  \  /  \ '-' | | || |  ' '-' ' 
`--' '--' `--' `---'   `--'   `--`--' `--''--'  `-----' 
 ______   __   _____   __  __  ______   __  __    __ __  
/\ == \  /\ \  /\ __-. /\ \ / / /\ __ \  /\ "-.\ \   /\ \/\ \  
\ \ __<  \ \ \ \ \ \/\ \ \ \ \'/  \ \ __ \ \ \ \-. \   \ \ \_\ \ 
 \ \_\ \_\ \ \_\ \ \____- \ \__|  \ \_\ \_\ \ \_\\"\_\   \ \_____\ 
 \/_/ /_/  \/_/  \/____/  \/_/   \/_/\/_/  \/_/ \/_/   \/_____/ 
 ____ ____ ____  _ _  __  _ _  __ __ 
( _ \(_ _)( _ \ ( \/ ) /__\ ( \( ) ( )( )
 )  / _)(_ )(_) ) \ / /(__)\ ) (  )(__)( 
(_)\_)(____)(____/  \/ (__)(__)(_)\_) (______)
       _______                                
     .--. \ ___ `'.   .----.   .----.        _..._         
     |__| ' |--.\ \   \  \  /  /       .'   '.        
.-,.--. .--. | |  \ '   '  '. /'  /       .  .-.  .        
| .-. | | | | |   | '  |  |'  /    __   | '  ' |        
| | | | | | | |   | |  |  ||  |   .:--.'.  | |  | |   _  _  
| | | | | | | |   ' .'  '.  `'  .'  / |  \ | | |  | |   | ' / | 
| | '- | | | |___.' /'   \    /   `" __ | | | |  | |  .' | .' | 
| |   |__| /_______.'/    \   /    .'.''| | | |  | |  / | / | 
| |      \_______|/     '----'    / /  | |_ | |  | |  |  `'. | 
|_|                      \ \._,\ '/ | |  | |  '  .'| '/ 
                        `--' `" '--'  '--'  `-' `--' 
[.......      [..                [..   [..
[..  [..  [.   [..                [..   [..
[..  [..     [..[..   [..  [..  [.. [..  [..   [..
[. [..   [.. [.. [.. [..  [.. [.. [.. [.. [.. [..   [..
[.. [..  [..[.  [.. [.. [.. [..  [.. [.. [.. [..   [..
[..  [.. [..[.  [..  [.[..  [..  [.. [.. [.. [..   [..
[..   [..[.. [.. [..  [..   [.. [...[... [..  [.....