Hazelcast ile Docker Container üzerinde bir proje ile birlikte ayağa kaldırıp Hazelcast clusterlarınızı artırmak istediğinizde yardımcı olacaktır.

 

version: ‘3’
services:
# client app far jar image (client code and dependencies)
hazelcast-client:
image: hazelcast-client-uygulamanız
depends_on:
– hazelcast
environment:
– JAVA_OPTS=-Dspring.profiles.active=test -Denvironment=test

# hazelcast imdg
hazelcast:
image: hazelcast/hazelcast
volumes:
– ../resources/configFolder:/configFolder
environment:
– JAVA_OPTS=-Dhazelcast.config=/configFolder/hazelcast.xml
– 5701:5701

Bu noktadan sonra klasik docker-compose ayağa kaldırmak için kullanılan;

docker-compose -f hazelcast.yml up 

eğer logları gizlemek terminalde arkada çalışmasını istersek 

docker-compose -f hazelcast.yml up -d

ayağa kalktığında bize en azından bir adet

Members {size:1, ver:1} [

hazelcast_1         | Member [172.18.0.2]:5701 – e8df8b14-d1d8-40e2-9ff5-490ff0cc6ecd this

hazelcast_1         | ]

Instance görmemiz gerekiyor.

Daha sonra

docker-compose -f hazelcast.yml scale hazelcast=5 

komutu ile istediğimiz kadar Instance elde edebiliriz.

Bu kısımda önemli olan konu verdiğimiz yaml içerisinde auto increment değerinin setli olması yoksa port çakışmasından ötürü ayağa kalkmayacaktır.

..

<hz:network port="5701"
 port-auto-increment="true">

..

ve son olarak,

docker-compose -f hazelcast.yml scale hazelcast=5


komutu ile 5 adet instance a çıkarıyoruz.

hazelcast_5         | Members {size:5, ver:5} [

hazelcast_5         | Member [172.18.0.2]:5701 - e15ebe24-7fbf-4fd6-ba63-fcc9ece99938

hazelcast_5         | Member [172.18.0.6]:5701 - fccfc207-10b8-4aac-911c-aedb34ed7e7d

hazelcast_5         | Member [172.18.0.4]:5701 - 987472ff-373e-4a68-9693-3cc820b7cad1

hazelcast_5         | Member [172.18.0.5]:5701 - 5b8a30b3-dc6d-4ace-8517-2cf88f8b2099

hazelcast_5         | Member [172.18.0.7]:5701 - f9d5072f-fb38-4575-9984-2a8a31333162 this

hazelcast_5         | ]

hazelcast_5         |