Docker ile haberleşmenin temel yapıtşıdır. Registry’den yeni bir Image indirilmesi, Image’dan yeni bir Container ayağa kaldırılması, çalışan Container’ın durdurulması, yeniden başlatılması, Container’lara işlemci ve RAM sınırlarının atanması vb komutların kullanıcıdan alınarak Docker Daemon’e teslim edilmesinden sorumludur.

Docker run — Eğer daha öncesinde pull edilmediyse pull edip öyle çlaıştır anlamına gelir.Daha sonra deamon ilgili image dan ki bu kısımda image ımız hello-world yeni bir container oluşturuyor ve çalıtırılıuyor. Hemen ardından ise çalışan container bir çıktı üretiyor deamona glen çıktı buradan da Client gönderildi ve ekrana basıldı.

Docker ps ile çalışan dockerlar görüntülenebilir.

Docker ps -a ile daha önce çalışmış olan dockerlar görüntülenebilir.

Docker inspect <Container ID> ile çalıştırımış olan container ayrıntıları izlenilebilir.

docker run -p 8080:80 nginx  port forwarding yapılması gerektiğinii söylüyoruz. 8080 den 80 e demonu çekiyor. .yani bizim 8080 için gönderdiğimiz istekleri docker container tarafına yönlendiriyor. Önce locale bakıyor bulamazsa indiriyor tabiki

docker exec -it <container_id> /bin/bash komutu Containera Bir bash shell açmaya yarar.(Çalışan bir container içerisinde shell ile o containerı yönetmemize imkan ve ön ayak olur.) -i : interakti teminal demek -t ise terminali attach moda alması gerektiiğini söyler.

Container ID yazarken ilk üç harfini girersek şayet çakışma yoksa alır. Bu konumada bize vereceği bazı kısımlar var. Birincisi root oluyoruz. İkincisi de makinemiz artık ContainerID ile yazılmış olan makine olur.

docker kill <container_id> container ı durmaya zorlayabiliriz.

-d parametresi ile containers deatached modda ayağa kaldırabiliriz. Buda bizi terminal kilitlenmesinden kurtarır.

docker images localde çalışan tom imagesleri listemele ile gösterir.

docker pause <container_id> ID si verilmiş olan container ı durdurur.

Docker unpause <containerID> ID si verilmşş olan Container ı devam etmesini sağlar

Docker rmi <imagesID> ilgili image ı siler

docker rm $(docker ps -aq) Bütün containerları siler. -a hepsini getirir. -q sadecw container ıd lerini getirir parantez içeerisnde olması dolayı teker teker harcar-.

docker logs -f <container_id> logları göstermek icing birebirdr. Aradaki -f fadesi o and sonraki gerçekleşecek olan loglar içinde çalışmasını sağlar.

Containerlar bir kere yada devamlı ve  farklı olarak çalışrıtırlabilir yapılardır.

Çalışan container’lar ps -ef ile görüntülenebilir.