Angular yaşam döngüsü bir takım fazlardan oluşur ve bu fazlar bazı durumlarda hook ile değiştirilebilir çağrılabilir.

ngOnInit() component çağrıldığında çalışıır.

ngOnChanges() herhangi bir değişiklik olduğunda algıalr bunu tutar.elementler objelerdir. Onlarda referance tipleri tutar bunları dinler ve component içinde güncelledindiği anda bu metot çalışır. Yani propertilerin her değişimi algıladığı andan bu metot çalışır.

ngDoChec() runtime da herhangi bir değişiklik algıladığı anda çalışır. Template değiştiğidnde render eder çalışır.  Değerler değiştiriğinde çalışır. Trigger mekanizmaları vardır.EveryCheeck te çalışır. Eventte çalışmaz. Observable was resolved anında çalışır.

ngAfterContentInıt() ngOnInit metodu initialize edildikten sonra bu arkadaş çalışmaya başlar.

ngAfterContentChecked() değişim olduğunu onayladıktan sonra çalışacak metod

ngAfterViewInıt() componentin view kısmı yani template kısmı initialize olduktan çalışacak olan metod.

ngAfterViewChecked() viewdata tüm değişiklikler yapıldıktan sonra

ngOnDestroy() object kendini yok etmeden önce çalışacak olan metottur. Mesela bir array için splice metrodu ile bir elemet silerken çalışır.

Constructor ngOnInitten önce çağırılır.