Data Binding

İki şekilde output edebiliyoruz

{{ data }}

[property] =“data”

Diğer tarafa kod gönderirkende eventler ile gönderiyoruz

(event) =“expression”

Tip tanımlama

İsim :string= “zıkkım zıkkım”

Curly breaceles arasında verdiğiniz herşey string olarak döner

Köşeli parantezler ile değiştirebiliriz bir propertyi

properti şeysiyle string interpolation karıştırma

Quote lar ile braceslar karışmasın sakın

Normal template de çalışır binding kısmında çalışmaz kullanma

Two Way Binding

ngModel özelliğinin kullanılabilmesi için formModule arkadaşımızın import olamsı gerek

2 Way binding kullanmak için ngmodel verdiğimizde ilk değeri de gidip oradan alıyor. Esasındna updateler için biçilmiş kaftan

NgModel ile event kullanmadan yaptı aynısını