ngStyle

Çalışma zamanında dinamik olarak stil dosyanıza etki etmenizi sağlar.

Bunun yanı sıra ngStyle attribure içerisinde verdiğmiz değişkenlerde olabilir aynen örnekte olduğu misal verirsek

@Component({
  selector: 'app-style-example',
  template: `
    

ıngım.. zıkkım..

` }) export class ngStyleExample { border = '1px solid red’; style = { 'color': 'red', 'font-weight': 'bold', 'borderBottom': this.border };
Bu şekilde json formatında verdiiğimiz css leri de o şekilde işlemimizi sağlar.
Şöyleki elimizde bir adet div olsun ve içerisinde ki elementin durumuna göre renklensin bu durumda yapmamız gerekenler,

 @Component({
  selector: 'app-style-example',
  template: `
	
{{serverStatus}}
` })

şeklinde buradan bir metoda referans verebiliyoruz.

Ve daha sonra metodumda is

export class ngStyleExample {

getColor(){
This.serverStatus===‘online’ ? ‘green’ :’red’
}