Kulandığımız Android Studio ve Intellij Idea’nın hem OSX hem de diğer işletim sistemlerindeki kısayolları hep internette aranan ve el altında bulunması gereken bir döküman. Her gün kod geliştirdiğimiz araçları iyi bir şekilde kullanabilmek için resmi tüm kısayol tuşları aşağıda bulunmaktadır.