Docker Container’larımızı ayağa kaldırmak için ihitiyacımız olan YML dosyasından bahsettik. Eğer taşlar hala oturmadı ise önceki yazılardan gerekli bilgilere erişebilirsiniz. Bu kısımda da YML hakkında biraz bilgi verip Docker için nasıl bir YML olmalı örneğine bakıyor olucaz.

Öncelikle YML, (keza YAML da denebilir)

dil bağımsız bir veri değişim formatıdır. Herhangi bir programlama dili ile oluşturulan nesneler,  YAML formatında kolaylıkla temsil edilebilmektedir. YAML geniş veri tipi desteği sayesinde tüm diller arasında ortak olarak kullanılabilir olmakla birlikte, ayrıca insan gözüyle bakıldığında kolay okunabilir bir yapısı mevcuttur.

YAML ile kompleks nesne yapıları temsil edilebileceği gibi, konfigürasyon amaçlı kullanılan formatlara alternatif olarak da kullanılabilmektedir (Örneğin: .xml, .json,  .properties biçimleri).

version: '2'

services:
container ismi:
image: war- jar gibi deploy dosyası
ports:
– “60001:8080”
– “65001:8443”
– “65005:5005”
extra_hosts:
– “bağlı bulunan hostlar”
environment:
– DEPLOY_TYPE=TEST
networks:
– devops
restart: always