Docker Compose

Development (geliştirme), kullanıcı kabul (UAT) ve test ortamlarının kolay bir şekilde yönetilebilmesi için Docker Compose kullanılmaktadır.

Docker Compose, Docker Swarm ve Kubernetes gibi Clustering (kümeleme) araçları ile karıştırılmamalıdır.

docker-compose.yml dosyasında detayları verilen ve birbirleri ile ilişkileri tanımlanan servisler (Container’lar) tek bir komut ile ayağa kaldırılıp tek bir komut ile durdurulur ve yine tek bir komut ile kaldırılabilirler (silinebilirler).

Docker compose dosyasında versiyonun olması docker 1.6 dan sonra gelecek olan docker kısmıı ifade eder.

YML dosyasının services kısmında docker ile container oluşturmak istediklerimzi teker teker sıralarız. İçerisindeki image keyword ise servisin(conrtainerın) hangi image ile başlatılacağıı söyler .

Ports keywordü bizim 80  portunan dinleme yapan ngix arkadaşımızı makine üzerinde bize ait 8002,8080 gibi portların üzerinden yönlendirebiliypruz. Mapping ya da yönlendirme yada her ne demek istersen diyebilirsin.

docker-compose up komutu docker compose içerisindeki tüm servisleri containerları ayağa kaldırır.

Burada Docker için bir .yml dosyasına sahip olmalıyız bu yml dosyası ayağa kalkacak Container’ların port ve sürüm bilgilerini içermektedir. Bir sonraki yazıda Yml örneğini bulabilirsiniz.